hlavicka
Canisterapie

Pojem Canisterapie je složen ze slov „Canis – pes a terapie – léčení“. Existuje však mnoho způsobů jeho překladu: „Canisterapii je léčba lidské duše psí láskou“ (L. Gajdová) „Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka“ aj.

Pro uživatele domova připravujeme také dlouhodobý program Canisterapie, ta bývá individuální nebo skupinová, vždy záleží na konkrétní potřebě uživatele.

Napomáhá ke zmírnění pocitů osamění, je možno zlepšit citové (hlazení, mazlení, komunikace se psem, sbližování s okolím), rozumové (rozšiřování slovní zásoby, udržení pozornosti, orientace v prostoru a čase)a pohybové schopnosti (jemná a hrubá motorika, házení míčků).