hlavicka
Ergoterapie

Název ergoterapie pochází z řeckého ergon „práce“ a therapia „léčení“. Ergoterapie je léčebná metoda, která nabízí aktivní činnost lidem bez rozdílu věku, omezení, intelektu. Cílem je dosažení maximální možné soběstačnosti a nezávislosti a zvýšení kvality života.

Ergoterapeut individuálně stanovuje rozsah a náročnost aktivity pro jednotlivé uživatele (v souladu s individuálním plánem) na základě jeho zájmu a schopností. Vždy je brán ohled i na jejich svobodnou vůli, zda jim aktivita vyhovuje a jsou ochotni se na ni podílet.

Příklady ergoterapií – arteterapie, muzikoterapie, drobné zahradnické práce k udržení jemné motoriky rukou apod.

Ergoterapeut a pracovníci v sociálních službách sledují, zda vybraná technika jednotlivé uživatele zaujala a jestli je nějakým způsobem obohacuje. Tyto informace pak předává klíčovému pracovníkovi, který vše zaznamenává do individuálního plánu uživatele.