hlavicka
Zdravotní a sociální péče

Domov zajišťuje zdravotní péči a základní a specializovanou ošetřovatelskou péči v nepřetržitém provozu.

Uživatelům je odborným personálem poskytována zdravotní a sociální péče, a to prostřednictvím všeobecných zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách dle platných ošetřovatelských standardů.

Lékařskou péči poskytuje praktický lékař dle ordinačních hodin, v případě potřeby i mimo ně. V nočních hodinách, sobotách, nedělích a svátcích je zajištěna lékařská péče RZS.

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán sociální služby. Individuální plán vychází z potřeb uživatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s rodinou a přáteli. Služby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uživatele a jeho nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běžný způsob života. Rozhodujícím kritériem jsou potřeby a přání uživatele s respektem k jeho schopnostem, možnostem a v souladu s posláním domova.

Personál poskytuje odbornou péči pomocí moderních pomůcek. Vybavení domova je uzpůsobeno pro mobilní i imobilní uživatele.

Domov zajišťuje základní sociální poradenství. Sociální pracovnice jedná se zájemci o službu, poskytuje informace, které se týkají sociální situace. Nabízí uživatelům pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí. Vyřizuje žádosti o příspěvky na péči, dávky hmotné nouze, nové doklady apod. Pomáhá vyřizovat veškerou korespondenci a také udržuje velice potřebný kontakt se členy rodiny a jejich blízkými.

Sociální pracovnice může také zprostředkovat zástupce obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro uzavření smlouvy s uživatelem, který není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce.

Služby - pedikúra a kadeřnice - se nachází přímo v budově Domova. Tyto poskytované služby si hradí uživatel. Každý uživatel si může na své náklady objednat noviny a časopisy. Domov nabízí také tisk k individuálnímu čtení. Domov obklopuje velká zahrada, která slouží k odpočinku, posezení na lavičce, grilování a společenským akcím. Duchovní činnost v domově zajišťují zástupci církve římskokatolické a československé husitské. Zástupce církve provádí dle přání i individuální návštěvy uživatelů.