hlavicka
Reminiscenční terapie

Jedná se o aktivizační a validační metodu, která využívá vzpomínek a jejich vybavování prostřednictvím různých podnětů. Vychází ze skutečnosti, že i v poměrně pokročilé fázi demence zůstává dlouhodobá paměť zachována. Součástí reminiscenční terapie je vyhledávání nejvhodnějšího způsobu komunikace s uživatelem ve vhodném prostředí a zajištění komunikace.

Reminiscenční terapie je „terapie vzpomínkou“, jejímž cílem je vyvolat ty příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu, a zlepšit tak kvalitu jeho života. Reminiscenční terapie pomáhá pracovníkům v sociálních službách v lepším chápání specifik osobnosti uživatelů služby, dochází k upevnění vztahu mezi uživatelem a pracovníkem a k plánování služby „šité na míru“ jednotlivých uživatelů. Pracovník tak lépe pochopí chování uživatele a jeho potřeb.reminiscenční terapeutka Lenka Dvořáková