hlavicka
Stravování

Stravování je zajištěno v rozsahu tří hlavních jídel denně s doplněním odpolední svačiny. Celodenní strava je připravována v kuchyní s technickým vybavením, které je v souladu s normou Evropské Unie. Dietní stravu zajistíme na přání uživatele (žlučníková, diabetická atd.).

Uživatelům, kteří nemohou přijímat běžnou stravu, je pokrm upravován /strava krájená, kašovitá, mletá/ s nabídkou alternativní výživy pomocí nutričních přípravků.

Stravovací komise se schází 1 x měsíčně a zaměřuje se především na vhodnost a kvalitu stravy a projednává připomínky uživatelů. Personál dbá na etiku a kulturu stolování. Strava se podává v jídelně. V případě zhoršeného zdravotního stavu uživatele lze stravu podat na pokoji se zachováním vhodného stolování. Uživatelé s omezenou pohyblivostí se mohou též stravovat přímo na pokoji vzhledem k jejich přáním a potřebám.