Domov Pomněnka

Domov Pomněnka se nachází v malebném jihočeském městečku Protivín vzdáleném 12 km od města Písek (přímo u hlavní trasy Praha – Písek – České Budějovice), které se vyznačuje svojí historickou a přírodní hodnotou blízkého okolí. Je situován v klidné části města, uživatelé mají možnost využívat celý areál Domova Pomněnka, též i venkovní prostory s posezením. Dostupnost je zajištěna vlakovým či autobusovým spojením. Máme registraci 1 pobytové služby s celoročním provozem:

Domov se zvláštním režimem | kapacita: 59 míst.

Cílovou skupinou zajištění ošetřovatelské péče v přímé péči o uživatele jsou dospělé osoby věkové struktury 27 let až osoby starší 80 let, osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo osoby s jinými typy demence, kdy v důsledku svého onemocnění jejich zdravotní stav vyžaduje pomoc a péči druhé osoby po celý den / 24 hodin denně.

Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. (zákon o sociálních službách) s dodržováním Standardů kvality sociálních služeb a zajišťuje je tým pracovníků Domova Pomněnka.

Posláním domova je poskytování pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to 24 hodin denně. Poskytujeme komplexní zdravotní a sociální péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci v důsledku zhoršeného zdravotního stavu. Cílem je poskytovat kvalitní sociální služby na základě individuálního plánování, vycházející z individuálních potřeb a cílů každého uživatele, poskytování ošetřovatelské péče, chránit a prosazovat práva uživatelů, předcházet sociálnímu vyloučení, sociálně začleňovat do společnosti, aktivizovat a podporovat osobní růst každého uživatele. V současné době přijímáme přihlášky do registru žadatelů. Přihlášku je možné elektronicky vyplnit nebo jí stáhnout. V případě zájmu a nemožnosti přístupu k internetu lze žádost vyplnit při osobním setkání se sociální pracovnicí, nejlépe při předem domluvené schůzce.

Pokud si budete chtít naše zařízení prohlédnout a získat podrobnější informace, kontaktujte nás na telefonním čísle 778 065 157 v době od 8 do 17 hodin – sociální pracovnice Domova. Termín prohlídky je možné domluvit individuálně.