Návštěva knihovny

1.10.2019

Začátkem měsíce jsme vyrazili do Městské knihovny v Protivíně, kde právě probíhala akce „Týden knihoven“. V rámci této akce se naši klienti seznámili s novinkami ve světě knih a vyslechli velice zajímavou přednášku na stejnojmenné téma.