Služby

Ubytování

Uživatelé pobytových sociálních služeb jsou ubytováni ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Většina pokojů má vlastní sociální zařízení a pokoje pro imobilní uživatele využívají centrální koupelnu. Některé pokoje mají svůj balkon. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitními matracemi a ostatním základním vybavením potřebným pro každodenní život uživatele. Domov obklopuje velká zahrada s terasou, která slouží jak k pasivnímu odpočinku na lavičce, tak k aktivnímu odpočinku např. při hraní ruských kuželek či péčí o květiny a bylinky, které si zde uživatelé sami pěstují. Zahrada se také využívá ke společenským akcím, terapiím, grilování či opekání špekáčků na ohni.

Uživatel si může s sebou přivézt drobné osobní věci ke zútulnění pokoje.

Praní a žehlení prádla zajišťuje domov ve své prádelně, úklid se provádí denně, případně podle potřeby.

Stravování

Stravování je zajištěno v rozsahu tří hlavních jídel denně s doplněním odpolední svačiny. Celodenní strava je připravována v kuchyní s technickým vybavením, které je v souladu s normou Evropské Unie. Dietní stravu zajistíme na přání uživatele (žlučníková, diabetická atd.).

Uživatelům, kteří nemohou přijímat běžnou stravu, je pokrm upravován /strava krájená, kašovitá, mletá/ s nabídkou alternativní výživy pomocí nutričních přípravků.

Stravovací komise se schází 1 x měsíčně a zaměřuje se především na vhodnost a kvalitu stravy a projednává připomínky uživatelů. Personál dbá na etiku a kulturu stolování. Strava se podává v jídelně. V případě zhoršeného zdravotního stavu uživatele lze stravu podat na pokoji se zachováním vhodného stolování. Uživatelé s omezenou pohyblivostí se mohou též stravovat přímo na pokoji vzhledem k jejich přáním a potřebám.

Zdravotní a sociální péče

Domov zajišťuje zdravotní péči a základní a specializovanou ošetřovatelskou péči v nepřetržitém provozu.

Uživatelům je odborným personálem poskytována zdravotní a sociální péče, a to prostřednictvím všeobecných zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách dle platných ošetřovatelských standardů.

Lékařskou péči poskytuje praktický lékař dle ordinačních hodin, v případě potřeby i mimo ně. V nočních hodinách, sobotách, nedělích a svátcích je zajištěna lékařská péče RZS.

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán sociální služby. Individuální plán vychází z potřeb uživatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s rodinou a přáteli. Služby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uživatele a jeho nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běžný způsob života. Rozhodujícím kritériem jsou potřeby a přání uživatele s respektem k jeho schopnostem, možnostem a v souladu s posláním domova.

Personál poskytuje odbornou péči pomocí moderních pomůcek. Vybavení domova je uzpůsobeno pro mobilní i imobilní uživatele.

Domov zajišťuje základní sociální poradenství. Sociální pracovnice jedná se zájemci o službu, poskytuje informace, které se týkají sociální situace. Nabízí uživatelům pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí. Vyřizuje žádosti o příspěvky na péči, dávky hmotné nouze, nové doklady apod. Pomáhá vyřizovat veškerou korespondenci a také udržuje velice potřebný kontakt se členy rodiny a jejich blízkými.

Sociální pracovnice může také zprostředkovat zástupce obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro uzavření smlouvy s uživatelem, který není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce.

Rehabilitace

Nabízíme rehabilitační péči, která pomáhá udržet popř. zlepšit fyzickou kondici našich uživatelů.
Poskytujeme:

  • skupinová cvičení
  • masáže
  • nácvik chůze, nácvik soběstačnosti
  • perličkové masážní vany
  • individuální rehabilitační cvičení

Máme k dispozici široké spektrum kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které nám umožňují kvalitní a individuální péči o každého uživatele našeho Domova.

Doplňkové služby

Dále pro naše uživatele zajišťujeme služby kadeřnice a pedikérky, které probíhají přímo v našem Domově. Tyto služby si každý uživatel hradí sám. Každý uživatel si může na své náklady objednat noviny a časopisy. Domov také nabízí tisk k individuálnímu čtení. Duchovní činnost v domově zajišťují zástupci církve římskokatolické a československé husitské. Zástupce církve provádí dle přání i individuální návštěvy uživatelů.