Žádost o přijetí

V současné době přijímáme přihlášky do registru žadatelů. Přihlášku je možné vyplnit pomocí formuláře níže.
Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, lze žádost vyplnit při osobním setkání se sociální pracovnicí, nejlépe při předem domluvené schůzce, anebo vytisknout a zaslat na adresu:

Pomněnka Protivín
Ve školce 839
Protivín
398 11

Kontaktní osoba

Žadatel

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) odesláním tohoto formuláře beru na vědomí, že společnost PREMIUM BUSINESS s.r.o. (IČO: 24177962), jakožto správce osobních údajů a provozovatel domova se zvláštním režimem Pomněnka Protivín, bude zpracovávat mé osobní údaje z titulu a za účelem splnění smlouvy, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Osobní údaje týkající se kontaktní osoby budou zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů správce a z důvodu nezbytnosti pro ochranu zájmů žadatele. Osobní údaje budou zpracovány po dobu potřebnou k případnému uzavření smlouvy (tj. po dobu vedení subjektu údajů na seznamu čekatelů), nejdéle však do zpětvzetí žádosti. Beru na vědomí, že mám právo od správce osobních údajů požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož mám i právo na přenositelnost údajů. Dále beru na vědomí, že mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).